Blog o Řádu Cisterciáků
6. 5. 2008 14:39

Pravý cisterciácký chorál


2. 5. 2008 10:33

Gregoriánský chorál je jednohlasý společný zpěv hymnů, antifon, žalmů a krátkých čtení k oslavě Boží. Proč je ale při společné modlitbě žádoucí zpěv? Protože už samo slovo žalm znamená přibližně "modlitební chvalozpěv" a zpívat žalmy se…


2. 5. 2008 10:26

Nemáme nic krásnějšího, nic vznešenějšího a nic dražšího na tomto světě než oběť mše svaté. Jako pomůcky pro obnovení vztahu s Bohem nám Kristus ustanovil Církev a v Ní své svátosti. Nejlepší z nich je svátost eucharistie, svátost oltářní. Této…


18. 4. 2008 14:23

KDO JSOU CISTERCIÁCI?Jsou to lidé různého věku, společetznského postavení a vzdělání, kteří se rozhodli žít životem některého cisterciáckého kláštera.Jsou jako ostatní lidé?Ano, nejsou ani lepší, ani horší, mají své přednosti, ale mají také své…


Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona Nuvio